InfoCredit świadczy usługi i dostarcza narzędzia analityczne dla analiz wszystkich najważniejszych obszarów cen transferowych:

  • klasycznych transakcjach handlowych i usługowych,
  • wyceny wartości niematerialnych i prawnych i określeniu rynkowej wysokości opłaty za korzystanie z wnip-ów (np. licencje),
  • w zakresie szeroko pojętych transakcji finansowych.

Quick Analytics to nasze autorskie oprogramowanie, szeroko wykorzystywane do budowy analiz porównawczych opartych o krajowe dane. Specjalnie opracowane kryteria selekcji ułatwiają dobór próby podmiotów porównywalnych, a zaimplementowane w Excelu własne narzędzie analityczne wspiera użytkowników w procesie analizy danych.

Cennym źródłem dla transakcji międzynarodowych jest natomiast baza Amadeus, nad budową której InfoCredit współpracuje z firmą BvD już od 22 lat.

W obszarze wartości niematerialnych i prawnych posługujemy się zewnętrznymi, międzynarodowymi bazami danych. Kiedy nie można jednak zastosować metody porównawczej, opracowujemy modele opłat w oparciu o metody przychodowe. Więcej o naszej ofercie TP IP ANALYTICS.

Analiza ekonomiczno-kontrolingowa, modelowanie schematów finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi, ratingi - to tylko część oferty InfoCredit w obszarze transakcji finansowych.

 InfoCredit w szeroko rozumianym zakresie zajmuje się analizą ekonomiczno-kontrolingową istniejących procesów oraz ich re-modelowaniem wraz z opracowaniem schematów finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi. W oparciu o parametry rynkowe dotyczące instrumentów finansowych bazy danych Bloomberg specjaliści InfoCredit mogą oszacować stand-alone rating (rating pożyczkobiorcy, emitenta czy  kontrahenta), na podstawie którego organy podatkowe coraz częściej weryfikują rynkowy poziom wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczek, gwarancji czy nabycia obligacji. Pomagamy tu klientom ustalić rynkowy przedział wynagrodzenia w oparciu o kompletną analizę porównawczą transakcji finansowych zawieranych w Polsce, Europie i na świecie.

Nasze usługi specjalistyczne obejmują przygotowanie analiz porównawczych (benchmarki) dla transakcji finansowych, realizowanych między podmiotami powiązanymi. Dokonujemy translacji stałej stopy oprocentowania na zmienną oraz zamiany waluty transakcji, np.  przy konwersji zobowiązań. Jest to szczególnie przydatne dla małych i średnich podmiotów, branży deweloperskiej, produkcyjnej, produkcyjno-handlowej oraz IT, gdzie finansowanie w oparciu o pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi podyktowane jest wysoką kapitałochłonnością ich działalności.

Możliwe jest cofnięcie analizy w czasie, czyli zbudowanie analizy benchmarkowej w oparciu o realia rynkowe tych okresów, w których pożyczki takie były udzielane. Przykłady to pożyczki lub obligacje konwertowane wraz z odsetkami na nowe zobowiązania finansowe na odmiennych warunkach, w innej walucie w określonym momencie w przeszłości.

Analizy InfoCredit znajdują szerokie zastosowanie dla klientów poszukujących analiz porównawczych dla:

  • udzielanych pożyczek wewnątrzgrupowych, ich przewalutowania lub zmiany (swap’em) oprocentowania,
  • emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych,
  • udzielania gwarancji i poręczeń,
  • uczestnictwa w cash pooling’u,
  • zabezpieczania ryzyka finansowego za pomocą hedging’u.

W oparciu o dane transakcyjne dotyczące operacji finansowych przeprowadzamy analizy rynkowych poziomów oprocentowania dla pożyczek, obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla małych i średnich firm.

 
 
Copyright by InfoCredit. Design by TWINS STUDIO

Wykorzystujemy technologię plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Korzystając z witryny InfoCredit wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce prywatności.Zamknij komunikat